Outes e a Consellería de Infraestruturas colaborarán na posta en funcionamento da EDAR

Finalmente, na reunión tamén se abodaron -entre outros temas- as obras de conservación da Ponte de Ceilán así como as de recuperación e posta en valor da Ponte Nafonso, un dos monumentos de maior importancia do concello