A Demarcación de Costas de Galicia abre o prazo para a solicitude de autorizacións para os servizos de tempada de praia do ano 2020

En cada Concello estará dispoñible o modelo de instancia que deberá empregarse e a información sobre a duración das autorizacións, taxas aplicables, fianzas e restos de bases e condicións. En Ribeira, esta instancia estará dispoñible na Oficina de Atención Cidadá