A Consellería de Medio Ambiente aprobou o borrador do primeiro Plan de Cartografía e Información Xeográfica de Galicia

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de aprobar o borrador do primeiro Plan Galego de Cartografía e Información Xeográfica, paso previo para poder iniciar o trámite de informes e consultas a outros departamentos da Administración autonómica e ás entidades locais, e sometelo despois a un período de información pública

more recommended stories