Barbantia prepárase para a entrega dos Sereos

A Asociación Cultural Barbantia vai realizar a súa grande festa anual, na que presentaran o décimo quinto volume Anuario de Estudos do Barbanza 2019 e entregarán os XIII Premios Barbantia da Cultura 2019.

more recommended stories