A Xunta iniciou as obras de mellora do firme nas estradas de Outes, Muros, e Carnota

O proxecto contempla a rehabilitación do firme naqueles treitos das estradas que presenten carencias co obxectivo de prolongar a vida útil do pavimento. Os traballos prevén tamén a limpeza e reperfilado de noiros e a drenaxe nos tramos que o precisen