Portos pavimentará en Ribeira o tramo viario entre a rotonda de acceso ao recinto portuario e a de padín

A devandita actuación comprende a pavimentación do tramo de vía situado entre a rotonda de acceso ao porto e a rotonda de Padín. Comporta un investimento de 41.796 euros, financiados con cargo ao orzamento de Portos de Galicia para 2019