A Mancomunidade Arousa Norte oferta formación para o sector turístico

Coa finalidade de mellorar a xestión turística do territorio, a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte oferta dous talleres destinados á sector turístico do Barbanza e de non cubrirse as prazas estará aberto a todas as persoas interesadas.