En marcha a renovación da rede de pluviais, saneamento e pavimentación das rúas Prado, Rocapellón e Campo da Agra en Corrubedo

Actualmente, tanto a rúa Rocapellón como a rúa do Prado carecen de rede separativa de tal xeito que as augas residuais e pluviais son canalizadas por un único colector de formigón