Congalsa conseguiu o selo EFQM 500 + que avala un modelo de xestión integral excelente, innovador e sustentable

Convértese así na segunda empresa do sector alimentación que consegue un selo que laurea a aquelas organizacións cunha xestión integral excelente, innovadora e sustentable. Destácase especialmente o compromiso de Congalsa coa excelencia, resaltando o seu potencial de transformación empresarial a través da consolidación da internacionalización