O entorno da rúa Romero Ortiz ubicada en Ribeira vai a ser obxecto de novas actuacións

Unha das principais medidas a tomar é a da colocación dun semáforo na parte estreita que permita a regulación do tráfico, que xa se atopa en proceso de contratación, así como a elevación dos pasos de peóns que van dende a Residencia de Maiores ata a Praza de Compostela, sempre e cando a titular de dita estrada que é a Deputación da Coruña o autorice

more recommended stories