Pública a resolución relativa á revisión cartográfica e documental do acordo de concentración parcelaria da zona de Santa María de Nebra

A Consellería ditou resolución para, previa a revisión cartográfica e documental do acordo firme, obter a coordinación entre os datos gráficos e alfanuméricos dos diversos predios resultantes deste proceso, a fin de poder levar a cabo a inscrición no rexistro dos títulos de propiedade de todos os terreos de reemprazo

more recommended stories