Dispositivo e organización do tráfico en Rianxo para a Guadalupe

Para evitar retencións de tráfico, dada a cantidade de vehículos que acceden a Rianxo o venres último das Festas de Guadalupe, aconséllaselle ós condutores en xeral e de maneira especial a aqueles que van a marchar ó rematar a Rianxeira, o uso dos estacionamentos das entradas a Rianxo .