A Confraría de Rianxo continúa a reclamar a exención das cotas da sardiña e xouba para o xeito

O Patrón Maior de Rianxo, Miguel Angel Iglesias apunta que a pesca artesanal non debería verse sempre prexudicada ante outras artes, senon que deberia preservarse por ser unha pesca sustentable e selectiva.