Emigrantes retornados da Barbanza volveron saír as rúas de Ribeira como cada último mércores de mes


Seis anos levan os emigrantes retornados do Barbanza e Galicia enteira saíndo ás ruas para reclamar un trato xusto nas declaracións das pensións que reciben do extranxeiro, e que ata o de agora os consideran como declarantes de dous pagadores, polo que deben pagar a partir de 11,500 euros e non dos 22,000 que lles corresponden ao resto de pensionistas do país.