As reservas nos hoteis están a aumentar nestas datas onde a ocupación é maior que noutras datas do ano

As reservas tamén están aumentando coa chegada da época estival. No Barbanza, os hoteles ven como as suas habitacións vanse ocupando con maior frecuencia que no resto do ano. A pesar desto, indican que se pode chegar a unha maior ocupación. Dende o Hotel As Carolinas en Ribeira agardan que as reservas incluso aumenten co paso dos días.