Compatibilizar medio ambeinte e emprendemento en Porto do Son

O Concello de Porto do Son traballa coa Consellería de Medio Ambiente para sacar maior partido ao potencial turístico do municipio.

Co verán iniciado e un gran potencial en materia de turismo, o alcalde, Luis Oujo, quere facilitar o emprendemento no municipio para que os emprendedores que estén interesados poidan montar un negocio relacionado coa hosteleria e o turismo con todas as garantías legais. De esta maneira ofreceríanse mais servizos ao tempo que se crearían empregos.