Premio Investigación Oncolóxica Ramiro Carregal 2019