O Pleno de Noia aprobou á proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo

Tras quedar a proposta sobre a mesa no pleno de maio, esta semana foi finalmente debatida e aprobada a modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Noia, e coa que o executivo trataba de incluir na RPT aos traballadores da piscina municipal.