4 palangreiros de Ribeira que pescan en Mauritania ven paralizada a sua actividade polo bloqueo da fronteira

10 embarcacións galegas, entre elas 4 de Ribeira sofren os bloqueos contínuos da fronteira en Mauritania, con grandes perdas económicas que fan pensar xa a algunhas armadoras en abandonar o caladoiro.