Educación reforza a función dos equipos directivos dos centros a través de formación específica e novas canles de comunicación

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional está a reforzar a función dos equipos directivos dos centros escolares con medidas específicas centradas, sobre todo, na formación específica deste colectivo -mediante actualización de coñecementos, novos marcos normativos e novas técnicas de dirección-; e na posta en marcha de novas canles de comunicación interna como é o Portal da Dirección, que potencia a comunicación directa entre a administración educativa e os equipos directivos.