O avance das obras no Museo do Mar de Noia obriga a realizar cambios puntuais no tráfico

As obras do museo do Mar de Noia están moi avanzadas, unha vez solventada a recuperación e posta en valor dos restos arqueolóxicos alí atopados ao realizar a excavación, o levantamento das paredes do edifcio realízase a maior velocidade.