A Campaña da ameixa en Ribeira cun balance pouco positivo

Tras 5 meses de extracción pecha en Ribeira a campaña da ameixa, marcada polas escasas capturas e os baixos prezos. Nesta última xornada poucos foron os mariscadores que se animaron a sair a faenar, a maioría deles xa cambiaron hai tempo de arte de pesca.