O Goberno envía un mensaxe de tranquilidade á acuicultura galega


A nova redacción foi obxecto de exposición pública e recibiu un bo número de alegacións que se analizan en profundidade, pero, en calqueira caso, non afectarán as leis. Manterase, por tanto, o prazo máximo para as concesións que establece a lei de 2013, de 75 anos.