Melloras na depuradora de Noia


A depuradora de Noia está a ser obxeto de melloras, por unha banda e tratando de eliminar filtracións de auga estase a realizar traballos de mantemento na cuberta, e por outra estanse a realizar melloras no cadro eléctrico que se viu afectado polas filtracións.