O Bloque Nacionalista Galego da Pobra interésase no próximo Pleno polo coidado do Medio Ambiente


No seu interese polo coidado e protección do medio ambiente, o BNG da Pobra ven de presentar unha moción para o seu debate no vindeiro pleno relativa a toma de medidas e protección medioambiental no municipio.