Gadis anima aos 313 concellos da comunidade a a participar na iniciativa “O meu entroido é o mellor!

Gadis anima aos 313 concellos da comunidade a a participar na iniciativa “O meu entroido é o mellor!» que, ademais de designar á cidade, vila ou pobo que máis se distingue nesta celebración, busca poñer en valor a singularidade dun evento de gran calado na nosa terra.