O alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, falou hoxe sobre a a nova convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de renovación urbana dos núcleos de Rianxo

O alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, falou hoxe sobre a a nova convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de renovación urbana dos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño As subvencións cubrirán desde actuacións encamiñadas a mellorar os acabados, pintura ou a mellora das redes de fontanería, electricidade ou calefacción, ata outras que inclúan a rehabilitación de inmobles que se atopan nun estado ruinoso.