O Pleno de Noia aproba a delegación das competencias en materia de multas de tráfico na Deputación da Coruña cos votos en contra do Noia, o apoio de PP, BNG e Marea Cidadá de Noia, a abstención do PSOE

Coa finalidade de mellorar o servizo de recadación de multas de tráfico e reducir carga de traballo en secretaría, o pleno de Noia aprobou a delegación das competencias en materia de multas de tráfico na Deputación Provincial da Coruña.