Adrián Javaloy, último fichaxe do Noia Portus Apostoli