O Concello da Pobra será sometido a unha reforma e ampliación nos proximos meses

A actuación que contempla a conversión da zona do hall da parte nova do edificio en 4 despachos , a mellora da accesibilidade do edificio e a mellora da eficiencia enerxética con envolvente térmico realizarase con cargo ao remanente de tesoureria do 2017.