A Xunta de Galicia podería cofinanciar co concello de Ribeira a humanización da estrada AC 305 ao seu paso por Palmeira

O proxecto de humanizacion da estrada de Palmeira foi elaborado pola fundación Ria , para elo realizouse un amplo estudo partindo da dispersión poboacional existente en Galicia, que obriga a facer uso do vehiculo particular, e aproveitando a reducción de tránsitos por esta via grazas a autovia do Barbanza., téntase recuperar a humanización dun entorno que desprazou aos peóns para deixar paso aos vehículos.