A volandeira cotiza a alza

A campaña da volandeira continua de maneira moi positiva en Rianxo, onde a maioria de embarcacións logran ainda tomar os topes establecidos. Os prezos estan a alza con respecto a aesta especie, sen descender dos 2 euros na poxa.