A amortización anticipada de dous millóns de euros en préstamos permite a débeda do concello de Ribeira.

O Concello de Riveira vén de formalizar a amortización anticipada de préstamos bancarios por valor de 2.028.963,9€.

Esta operación, efectuada con cargo ao remanente de tesourería aprobado en pleno o pasado agosto, acaba de permitir unha moi significativa redución da débeda municipal en case 15 puntos porcentuais, pasando automaticamente do 49,66%, ao 34,92%.