Educación e Cogami colaboran no impulso da lingua galega entre o alumnado

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) colaboran no desenvolvemento dun programa de actuacións en lingua galega para que o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria poida acadar o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades.

more recommended stories