A confraría de Noia reduce os topes de ameixa e berberecho a causa da caía dos prezos.

O prezo do berberecho de Noia caeu en picado nas últimas semanas, e malia lograr un pequeno repunto coa reducción de topes a 5 kl de berberecho e 5 de ameixa, agora vaise reducir o número de xornadas de traballo, a tan so tres dias a semana.

more recommended stories